Автопортрет

Автопортрет

| Автопортрет /Десислава Костадинова/

__В тази изложба показвам една по–голяма част от автопортретите, които съм правила през изминалите няколко години…. и една по–малка част от тези, които исках да направя.

   Живописните техники, които съм използвала, са маслени бои върху платно и сухи пастели върху хартия.

   Това е опит за едно по–цялостно разбиране, многостранно изобразяване на една душа – моята.

   Когато бях дете в главата ми се появи един въпрос – в началото плашещ, а след това натрапчив – „Защо аз съм Аз, а не някой друг? Защо съм в моето тяло, а не в това на сестра ми, например?“. През годините безброй пъти и с различна интензивност съм се връщала към този въпрос и неговите вариации. Като резултат от това се сдобих с тази колекция от автопортрети и други картини.

   На някой може да се стори доста егоцентрично това настойчиво вглеждане в самия себе си и може би е прав, защото сигурно не е лишено от доза суета. Но то е нещо съвсем естествено, имайки предвид, че светът, в който живеем е все пак материален. И ако за изказа на душата е нужно физическо тяло – щастие и благодат е това, да си жив. Да намериш начин за себеизразяване, чрез който да търсиш мястото си на тази Земя; да усетиш своята принадлежност към безкрая на Вселената; да си в хармония с Бог, независимо как изглежда той в представите ти. Моят начин е живописта.
Пожелавам на всеки:

    Разбери, какво можеш да правиш и го прави…… с Любов!

Десислава Костадинова

Откриване 05 Декември, 19:33

Scroll Up