ВРЕМЕ

ВРЕМЕ

| ВРЕМЕ /Борис Цветков/

__„Борис Цветков е един от най-интересните млади живописци. Интересът ми към неговото творчество датира отпреди няколко години, когато забелязах неговото подчертано идейно отношение към живописната материя.
Той има рядкото качество да третира глобални теми, но чрез един частно-интимен подход към проблематиката. Основно негово качество е, че може да направи на пръв поглед ежедневни сюжети като: „натюрморт“, „сутрин“, „голо тяло“, да звучат с една монументална значимост.
Платната му често изглеждат като кадри от филми. Борис обича движението и това прави живопистта му изключително съвременна.
Всичко това е „опаковано“ в качествата, които той има като техника, разбиране и умния за работата с цвета и структурата на живописния език.
Смело можем да класифицираме творчеството на Цветков, като част от най-съвременното и стойностно българско изкуство към момента.“

Б. Костандинов

От автора:

“ Живота е безграничен извор на вдъхновение.
От всички визуални изкуства, живописта за мен е най-добрия медиум между моята идея и това, което вижда публиката. Картините носят по голям емоционален заряд и условност, от колкото реалност и конкретност. Това наглася зрителя да е по-свободен в своето въображение.
Вдъхновявам се от реакциите и случките на околните, които поставиам в своя особена ситуация и така изграждам цялостна композиция на оделната картина. Виждам темата, като цялостен разказ, който може да води в любима посока. Безброй техники ме карат да съм свободен в темите, изказа и атмосферите които избирам.
Силата на картините е във взаимовръзката с техния настоящ наблюдател. Начина по който те въздействат е отключващ положителни емоции с отложено възприятие и този факт умножава удоволствието.
За всеки е въпрос на избор те да бъдат относително верни. „

Scroll Up