Дизайн: диалог и монолог

Дизайн: диалог и монолог

| Междудепартаментен семинар и представяне на книга

Департамент “Дизайн”
Департамент „Нова българистика“

__Тази книга е посветена на темата за диалога между зрител и творец, между дизайнер и потребител, между предмет и консуматор, между критик и обект, между творба и възприемател, между история и съвремие, между обект и обект… Книгата се интересува от различните видове диалози в дизайна и изкуството, но в нейния център стои базовата разлика между монологичен и диалогичен дизайн. Монологичният дизайн има диктаторски характер и изключва диалога с потребителя. За този тип дизайнерски практики емоциите и желанията на потребителя са маловажни. Те просто се стремят да натрапят своя възглед за функция, за форма и за тълкуване, без да се съобразяват с потребителските желания. В света на монологичния дизайн потребителят няма права; той е аматьор и не разбира какво е добро за него. Диалогът е изключен. На потребителите просто им се казва какво и

как да консумират, какво да харесват, как да се обличат и как да живеят. Това е тоталитарен тип отношение към изкуството, където се диктува на твореца какво може и трябва да изобразява, какъв дизайн му е разрешен. Тази книга осветява именно разликата между двата подхода – между диалога и монолога със зрителя и консуматора на изкуство, като ясно отграничава плуралистичния, многолик, свободен, либерален дизайн от тоталитарния, ограничен, назидателен дизайн. На последователна критика е подложена доктрината за фунционализма в дизайна, наследена от годините на комунистическия режим в България, която и днес заплашва целостта на дизайн културата на българските творци и артисти. Основният патос на книгата е именно в опита да се лекува тази рана в тялото на българската дизайн култура – с мехлема на фактите, методите, интерпретациите и прогнозите.
Участници в представянето:
проф. д-р Орлин Дворянов, проф. Свилен Стефанов д.изк., доц.Пламен Дойнов д.н., д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Мая Горчева – редактор на изданието , Теодора Еленкова – дизайнер на изданието, доц.д-р Борис Сергинов – автор на изданието

Scroll Up