Желязната улица

Желязната улица

| Желязната улица /Даниел Чалъков/

 „…изкуството – царство на безделниците.“

__Даниел Чалъков е роден през комунизма. През тийнейджерските си години на житейско израстване формира необходимост за свобода и нещо ново. Многогодишните му странствания по света, обаче са началото на творческото му съзряване и утвърждаване. Време, определено за срещите му с идеите за края и началото, вечното и човешките ограничения.

Творчеството му е нетрадицинно и впечатляващо от пръв поглед. Стилът му, изпълнен с абстракция и с до болка опростяване има една единствена задача – да противопостави и обедини силни динамични стойности в категорично единство. Процес, изпълнен с наслада и резултат на времево уравнение с решение, тихо пребиваващо в самия животворящ завършек на творбата.

Без излишно подчертаване в творчеството му, откриваме едно толкова характерно и пропито в бита на българина качество – твърдостта. Разбира се, критиката ще формира идейно творческата посока, като реализъм или нещо друго. Но като безпристрастни наблюдатели, не можем да останем безучастни към драматизма на изказа. Категоричност, напомняща за звука на съприкосновението на колелото на каручка с идиличен селски път – мелодично напевен и чист, даряващ ни с безкрая и спокойствието на небето.

Червено небе свързващо ни с Голгота.

Драги читатели и ценители на изкуството, вярвам че няма да останете недокоснати от нетрадиционната призма – поглед на един самобитен творец. Докрай наситените багри свидетелстват за искрената и непримирима борба на твореца със застоя и равнодушието. А почти свръхестественото боравене с материалите – молив и дори най-обикновената химикалка, оставя впечатление за елегантен реверанс на автора към неговото призвание от най-ранно детство – рисуването.

Scroll Up