КОНЦЕПЦИЯ

| Dada Cultural Bar –“The new idea’s coming” / „TRANSCENDING BOUNDARIES“

 

__DADA CULTURAL BAR е място, клуб, средище на свободомислещи хора, които не са подвластни на масовата култура, а имат собствени възгледи, собствена концепция и собствена интерпретация на околния свят. Името ДАДА е инспирирано от ДАДАИЗМА, зародил се след Първата световна война и намерил изява в изящните изкуства, литературата, театъра, дизайна и др. Дадаистите се противопоставят на конформизма, естетиката, логиката и рационалното, като всичко това го изразяват с чувство за хумор и провокация.

„Гнездо за чисто изкуство“ – така определя мястото арх. Иван Александров, автор на концепцията и на интериорния проект. Според него, съвременният културен профил на обществото мъничко напомня на 20-те години на миналия век, когато дадаистите създават литературното кафене Cabare Voltaire и в него чрез скандални изложби и провокативни литературни четения моделират идеологическия образ на антиконвенционалното интелектуално течение. Сивота, скука, унифициране, монотонност, притъпени културни рецептори определят отношението към изкуството в периода по време и след Първата световна война. Подобна диагноза може да се постави и на нашата „култура в прехода“, с една специална българска добавка – наличие на твърде много вкусове и при това всичките лоши.

„Барометър, който регистрира истинските културни факти, като им помага да изпъкнат – такава ще е идеологическата функция на дада бар.“ Това съвсем не значи, че барът ще се дистанцира от лошите примери в модерното изкуство. Точно обратното – ще ги открива и преднамерено ще ги посочва със средствата на приятелския смях, сатирата и ако се наложи, с жлъчна гротеска. Процесът на отглеждане на „чисто изкуство“ ще става с помощта на целия възможен културен и интелектуален инструментариум – изложби, концерти, кинопрожекции, тематични вечери, артинсталации, интелектуални дебати.

Scroll Up