Координатни ТрансФОРМации

| Координатни ТрансФОРМации

Веселка Николова

30.05. – 30.06.2017г.


__Изложбата „Координатни трансФОРМации“ тематично разкрива формите противопоставени една на друга между две координатни системи.
Пресъздава паралелна виртуална реалност, в която случайността на формите, които се различават в постоянната си скорост, една спрямо друга оформят един цялостен изглед.
Първообраза на идеята се развива в процеса на работа, като се трансформират обектите и се променя тяхното обичайно предназначение.
Случайността на изображенията се комбинира с местоположението, функцията, представя един нестандартен начин на възприемане на действителността.

Предметите в колажите функционират, като форми на анти действителност. Социален продукт възприеман по различен начин… Artcasting

Творческа биография
Веселка Николова завършва специалност Рекламен дизайн в Национална Художествена Академия, София. В творческите си проекти експериментира с   дизайн, фотография, пърформанс, инсталация, включващи триизмерни хартиени пластики с индустриални детайли, като болтове, гайки, шкурка, тел и всякакви предмети намерени случайно на улицата. Хартиените колажи ни изправят с лице пред вечните метафизични въпроси на живота, подтикват ни към размисъл и преоценка на установени вече истини. Какво представляват те като сюжет? Мотиви от ежедневието, от сивия, с нищо не забележим делник. Стари излющени вещи, които носят отпечатъка на минал живот. Може би ни напомнят нещо …непотребни и овехтели в картините те имат втори живот. Зад тази фасада се открехва прозорец към различни човешки съдби, размисъл за човека, неговото битие и проблеми. Внушенията, които правят картините са деликатни и непреднамерени. Зрителя е оставен да размисли върху изображението, като го допълни със свои представи. Избягва се еднозначността на тълкуването. Това би лишило творбата откъм емоционални и смислови нюанси. На фокус е детайла, прецизното и емоционално представяне на сюжета.

Scroll Up