Нов Прочит на Късметите от Баницата

Нов Прочит на Късметите от Баницата

| Meet a Cyclop Studio

__Нов Прочит на Късметите от Баницата (или как да не губим причинноследствените връзки)

Наративни илюстрации, цитати и препратки от Реалността, гола и сурова, без сол и подправки.

Scroll Up