Театър в автобус

Театър в автобус

| В четвъртък в Dada ще се играе театър … в автобус!

__Театралният мини-спектакъл, по текст от пиесата „Парчета Живот” на Захари Карабашлиев, по принцип си се играе в автомобил, но специално за Dada Cultural Bar ще бъде преместен в автобус.

Това е театър, извън традиционната театрална сцена, театър поставен в ежедневния контекст на живота. Театър, който цели със своите средства да размие пространството между актьора и зрителя , като превърне въздесъщия зрител във воаьор, поставен в центъра на случващото се в автобуса-сцена. Именно това средство прави опити да изключи,но не напълно, спектакъла от идеята за конвенционален театър и да го постави в териториите на пърформанса, запазвайки театралните си качества.

‘Театър в автобус’ е една ‘хибридна’ постановка за многото говорене и малкото чуване, за слабата комуникация между хората и последиците от нейната абсолютна липса. Въпросът е, дали ‘пушката на Чехов’ ще гръмне и това ли е единственият излаз от подобна междуличностна катастрофа?

Очакваме ви!

– – – –

Режисьор: Рене Карабаш
Автор на пиесата: Захари Карабашлиев
Актьори: Елена Манолова и Веселин Радков

– – – –

вход на шапка по желание….

Scroll Up