DADA предметност в дизайна 2017 „Dada is not dead“

DADA предметност в дизайна 2017 „Dada is not dead“

| DADA предметност в дизайна

„Dada is not dead“

Изложба на студенти и свободни артисти от НБУ

27.03. – 06.04.2017г.


__За поредна година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното, креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.


Модератори:
Доц. Пламен Дойнов д.н.
Доц. д-р Морис Фадел
Доц. д-р Йордан Ефтимов
Проф. д-р Емилия Панайотова
Гл.ас д-р Биляна Калоянова
Проф. д-р Борис Сергинов
Руслан Лозев

 

Мото:„Толкова искам да дам всичко от себе си, да направя зрелище, да се докажа, да работя много по проекти, както и върху себе си, за да е ясно, че съм казала нещо ,че не съм живяла напразно.“ Kiera Motorin – посвещава се на синдрома на Аспергер.

Scroll Up