DADA предметност в дизайна 2018 | 1

DADA предметност в дизайна 2018 | 1

| DADA предметност в дизайна 2018 | 1: Dada is not dead

>> 02.05 – 15.11.2018


DADA предметност в дизайна 2018 „Dada is not dead“ изложба и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ в „Dada Cultural Bar“.

За поредна година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното, креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.

Scroll Up