DADA предметност в дизайна 2018 | 2

DADA предметност в дизайна 2018 | 2

| DADA предметност в дизайна 2018 | 2: Dada is not dead

>> 16.11.2018 – 16.01.2019


DADA предметност в дизайна 2018 „Dada is not dead“ изложба и междудепартаментен семинар на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ в Dada Cultural Bar.

За поредна година студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към дада предметността и езика, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайна. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното, креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, поезия и изкуство, като цяло.

Модератори:
Гл.ас д-р Биляна Калоянова
Проф. д-р Борис Сергинов
Ас. Руслан Лозев

На 16.11.2018 – 15-17 ч. РЕДИМ ИЗЛОЖБАТА
На 16.11.2018 – петък откриване с четене от 19.00ч.
до 16.01.2019 закриваме изложбата

Мото:„Толкова искам да дам всичко от себе си, да направя зрелище, да се докажа, да работя много по проекти, както и върху себе си, за да е ясно, че съм казала нещо ,че не съм живяла напразно.“ Kiera Motorin – посвещава се на синдрома на Аспергер.

За повече информация: FB

Scroll Up