Dada Design and anti-design

Dada Design and anti-design

| Изложба на студенти и преподаватели: Реди мейд в дизайна – „Dada Design and anti-design

__Студентите и свободните артисти от НБУ, следвайки примера на дадаистите, се обръщат към реди мейд, изобразителния език на Дадаизма, за да демонстрират нестандартен поглед към предметите в дизайна, да протестират против липсата на разум, чрез интелектуална игра и да изразят своята идентичност и оригиналност с пълния капацитет на фантазията си. Изложбата е обърната към проблема за отговорността и безотговорността в дизайнерски, творчески и екологичен план. Дадаистичната изява задава въпроси и търси отговори колкото в рационалното, толкова и в ирационалното. Креативността на дада се състои именно в това да подложи на съмнение стандартните и рационални методи за създаване на дизайн, творчество и изкуство.
Част от творбите са задачи по курс „Еко дизайн“ воден от гл. ас. д-р Биляна Калоянова
Откриването на изложбата ще бъде съпроводено с изпълнения на групата „Изтрищеза“ която ще направи събитието още по неформално и творческо с нестандартния си поглед върху Джаз и Боса Нова. Между участниците в изложбата са знаменити творци като: Емилия Панайотова, Руслан Лозев, Ева Гебрева, Иво Попов, Борис Сергинов, както и млади таланти като Мария Ампова, Теа Илиева, Благовеста Колева, Дияна Якубавска, Павла Пенчева и др.

Scroll Up