Flash Back

Flash Back

| Flash Back /Ненчо Блакански/

„Flash Back“ – концептуална фотография. Принт върху алуминий.

__Изложбата на Ненчо Балкански Flash Back е едно от най-добрите представяния на фотографско изкуство в България. Експозицията съчетава в съвършена хармония изразен стил и техническо изпълнение.
На пръв поглед фотографиите на младия автор изобразяват останки от миналото, отдавна забравени места, но погледнете ли ги от друг ъгъл, отминавайки ги, проблясват с нов живот като от паралелен свят. Сякаш оживяват, уловили светлината от същината на живота.
Ненчо Балкански оставя зрителя сам да интерпретира историите, които са се случили на изобразените места. Той само напомня, че времето е условност. Авторът има особено отношение към мигновението, като че ли се опитва да го задържи по-дълго. Не съм го виждала да бърза, да прави нещо припряно, дори когато другите препускат в бясна надпревара. Той не допуска напрежението да наруши деликатната му индивидуалност и ненатрапчива изразност.
Фотографиите му са многопластови измерения на времето. Колкото по-дълго ги гледаме, толкова повече нови смисли откриваме в тях. Отвеждат ни в светове от приказките или от простия човешки бит, според нашите исконни ценности или настроението ни. В творчеството си Ненчо Балкански е заложил здрави, дълбоки корени на култура, познание и усещане за времето.

Силвия Иванова
преподавател и директор на Магистърска програма „Фотографско изкуство” и Бакалавърска програма „Фотография” в Нов български университет.

Scroll Up